Hjelper deg å få mer
ut av investeringen i M3

ERPkonsult kan bistå bedrifter med å ta i bruk M3 på en bedre måte

ERPkonsult tilbyr

  • Bistand til Operasjonell Digitalisering
  • Rådgivning i forbindelse med implementering av M3
  • Rådgivning om hvordan man kan forbedre utnyttelsen av M3
  • Prosjektledelse, deltakelse i styringsgruppe, rådgivning for IT-ledelsen